Renovaties - Poutrels (balken)

 

Het woord poutrel komt van het franse poutre, wat balk betekent.

Het steken van ijzeren poutrels is noodzakelijk als ondersteuning van het gebouw bij het verwijderen van steunmuren om uw woning te herstructureren of om woonruimten te vergroten.

Steunmuren dragen de bovenconstructie en verbinden het gebouw, daarom moeten stutten en steunbalken vakkundig geplaatst worden wanneer een steunmuur dient te worden afgebroken.

Er dient rekening gehouden te worden met verschillende factoren, zoals de juiste ondersteuning van het plafond, de draagkracht van de poutrel, de plaats waar de poutrel komt te liggen en de onderliggende fundering.