Renovaties - Betonwerken


Chape
De huisvloer wordt rechtstreeks op de chape gelegd, het is dus van het grootste belang dat de chapewerken vakkundig en tot in de perfectie worden uitgevoerd. Het voornaamste doel is het egaliseren van de ondergrond met de chapelaag, die bestaat uit zand en cement, hierop kunnen dan uw tegels, parket of vasttapijt worden gelegd. Wij mogen u garanderen dat onze experten u een een perfect waterpas liggende en effen chapevloer kunnen bieden, ook wanneer het inwerken van leidingen nodig is.

 

Funderingen
De fundering dient om verzakkingen te voorkomen, het is de kunstmatige ondergrond waarop uw woning rust, rechtstreeks gegoten in de bouwgrond, of op fundamenten wanneer een kelder voorzien is.

  1. Rechtstreeks
    De meest toegepaste fundering is ongewapend, waarbij met stortbeton een zone gemaakt wordt onder alle op te trekken muren. De dikte van de verbrede zones is belangrijk, een dikke muur die een grote last moet dragen heeft meer ondersteuning nodig dan een dunne binnenmuur, de hoeveelheid te gieten beton houdt hiermee direct verband.

  2. Zwevend
    Deze fundering is gewapend en door de meeste architecten aangeraden. Het woord zwevend betekent dat de vloerplaat niet ondersteund wordt door fundamenten, maar rechtstreeks op de bodem gestort wordt, deze methode gebruiken we standaard als geen kelder voorzien wordt.